Bộ Quốc phòng tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng năm 2014

(Bqp.vn) - Sáng 28/1/2014 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng năm 2014 bằng hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Loading the player ...

Toàn quân nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2015

(Bqp.vn) - Năm 2014, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp chủ quyền, xung đột sắc tộc, tôn giáo và hoạt động can thiệp, lật đổ gia tăng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á cơ bản ổn định, nhưng sự can dự của các nước lớn tăng lên. Trên Biển Đông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, ảnh hưởng đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đường lối lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945

(Bqp.vn) - Thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thành công đó bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó việc Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước là nhân tố đặc biệt quan trọng.