Loading the player ...

Gắn giáo dục QP-AN với xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trên địa bàn Quân khu 9

(Bqp.vn) - “Dựng nước đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật đó được thể hiện trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, có mối quan hệ mật thiết là xây dựng gắn liền với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ngày nay, việc gắn giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) với ...

Đặc công Việt Nam và đặc nhiệm dù Cam-pu-chia tăng cường hợp tác

(Bqp.vn) - Thực hiện chương trình thỏa thuận giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cam-pu-chia, sáng 28/7/2014, tại Lữ đoàn Đặc nhiệm dù 911 thuộc Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia ở tỉnh Kandal đã diễn ra lễ khởi công công trình Hội trường lớn và thư viện. Đây là công trình được xây dựng bằng nguồn vốn do Bộ Tư lệnh Đặc công Việt Nam trao tặng.