Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Vùng 4 Hải quân

(Bqp.vn) - Sáng 5/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc với các đơn vị Hải quân đóng quân tại Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân.

Loading the player ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, văn học, nghệ thuật của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(Bqp.vn) - Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng hơn 80 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước. Đảng ta khẳng định văn hóa, văn nghệ là một bộ phận khăng khít của toàn bộ sự nghiệp cách mạng, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đời sống nhân dân. Quan điểm đó được xác định trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng.

Tàu Tonenerre của Hải quân Pháp thăm chính thức hữu nghị Việt Nam

(Bqp.vn) - Sáng 2/5, tàu chỉ huy và đổ bộ đa năng Tonenerre của Hải quân Pháp do Đại tá Laurent Sudrat, Thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng thủy thủ đoàn đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, thăm chính thức hữu nghị Việt Nam trong 4 ngày (từ 2 - 6/5). Các thành viên trên tàu trong chuyến thăm Việt Nam lần này gồm: 519 người (60 sĩ quan, 322 hạ sĩ quan chiến sĩ, 119 sĩ quan học viện Hải quân Pháp, 14 học viên nước ngoài và 4 nhà công nghiệp).

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.