Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

(Bqp.vn) - Ngày 21/10, tại Hà Nội, Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tướng Lương Cường, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đến dự.

Loading the player ...

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bqp.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Một trong những vấn đề quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nền quốc phòng gồm các nội dung cơ bản: Dựng nước và giữ nước, quốc phòng toàn dân (QPTD), toàn diện, hiện đại, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.