Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại Hàn Dân Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

(Bqp.vn) - Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng BQP, Ngài Han Min-koo, Bộ trưởng BQP Đại Hàn Dân Quốc dẫn đầu Đoàn lãnh đạo cấp cao của BQP Đại Hàn Dân Quốc thăm chính thức nước ta từ 27-29/5/2015.

Loading the player ...

Xây dựng và phát triển Quân khu 3 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Cách đây 70 năm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thực hiện Quyết định của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, ngày 31/10/1945, Chiến khu 2, Chiến khu 3 (tiền thân của Quân khu 3 ngày nay) được thành lập [1] và ngày này đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.